im_H1_paw

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • De Hilversumse hondenuitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijden, voor een duur van 60 minuten (tenzij anders overeengekomen, zoals bij een individuele wandeling).
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn tegen mens en dier.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s.
 • U dient De Hilversumse hondenuitlaatservice een huissleutel te overdragen, zodat we de hond kunnen ophalen en thuisbrengen als u er niet bent. Hiervoor tekenen we gezamenlijk een sleutelcontract.
 • U tekent een kopie van deze algemene voorwaarden en houdt deze in uw bezit.
 • De Hilversumse hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De Hilversumse hondenuitlaatservice geeft dit zo spoedig mogelijk door aan u zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
 • De Hilversumse hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Vakanties worden minimaal vier weken vooraf medegedeeld aan u.
 • In geval van calamiteiten (ziekte, autopech, onverwachte privé omstandigheden) zal De Hilversumse hondenuitlaatservice er alles aan doen om u zo snel mogelijk te informeren zodat eventuele opvang van de hond als nog geregeld kan worden.


Gezondheid

 • Uw hond dient gezond te zijn om mee te kunnen met de groepswandelingen van De Hilversumse hondenuitlaatservice.
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse entingen (Cocktail (DHP), Weil (L4) en Kennelhoest (KC)) te hebben gehad (stempels in paspoort).
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Zieke of loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient dit z.s.m. (minimaal 24 uur) te melden, dan kunnen we in overleg een individuele wandeling inplannen.
 • Uw hond krijgt na het uitlaten eten, of minimaal 1 uur voor de wandeling, in verband met het risico op een maagtorsie.
 • Tijdens de intake dient u allergieën en/of vreemde gedragingen te melden.


Aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw AVP verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (geregeld in de wet Artikel 6: 179 BW) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Hilversumse hondenuitlaatservice.
 • Uw hond zal loslopen tijden de wandelingen in losloopgebieden. Er zal professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is De Hilversumse hondenuitlaatservice niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.
 • De Hilversumse hondenuitlaatservice behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar de dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • De Hilversumse hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de wandelingen in te korten indien het door bijzondere weersomstandigheden onverantwoord is om een vol uur buiten te zijn.


Betalingen

 • Tot 48 uur van te voren kunnen wandelingen telefonisch door u kosteloos worden afgezegd. Bij latere afmelding wordt de wandeling in rekening gebracht.
 • De Hilversumse Hondenuitlaatservice werkt met strippenkaarten of losse wandelingen. Betaling geschiedt contant of per bank. De Hilversumse hondenuitlaatservice zal tijdig aangeven wanneer een kaart bijna vol is.
 • Een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Een 20-rittenkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.
 • Het te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer.
 • Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% btw.
 • Indien gewenst zal De Hilversumse hondenuitlaatservice u een factuur overhandigen.
 • In geval van niet tijdige betaling, zal De Hilversumse hondenuitlaatservice uw hond niet meer meenemen, totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
 • eenmaal aangekochte wandelkaarten zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.


De Hilverumse hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te mogen wijzigen.